Hromadné skladby

Co je Pohybová skladba?

Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu a princip tvorby, které vycházejí z obecných principů tvůrčí činnosti. Jejich zachování je nutnou podmínkou pro zachování kvality ovlivňování osobnosti cvičence pohybovým programem.
Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky bez náčiní, s náčiním či nářadím, které by měly být zařazeny co do náročnosti přiměřeně k věku a výkonnosti cvičenců. K účinkům patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky, které je často umocňováno i efektním oblečením.

Na vzduchu

Hromadnou skladbu žactva ČASPV "Na vzduchu" pro Všesokolský slet v roce 2000 cvičí děti s velkým červeným padákem o průměru 6 m.
Vystoupení v Chomutově

Pod vodou

Skladba „POD VODOU“ ze sletu z roku 2006, kdy náčiní tvořily modrobílé strachové pytle nepřímo navazuje na hromadnou skladbu „NA VZDUCHU“ předvedenou na sletu v roce 2000 s velkým červeným padákem. S touto sladbou jsme vystupovali v roce 2005 na Festivalu sportu pro všechny v Olomouci a v roce 2006 na Všesokolském sletě.
1. 7. 2006 Hobčata.

Mezi hvězdami

Hromadná koedukovaná skladba „Mezi hvězdami“ pro děti a mládež ČASPV pro XV. všesokolský slet v roce 2012 od autorského kolektivu našich cvičitelů Jiřiny Slabyhoudové, Lucie Slabyhoudové, Jaroslava Sauera a autora hudby Pavla Poledníčka.
Po šesti letech volně navazuje na předchozí dvě „Na vzduchu“ a „Pod vodou“, předvedené na sokolských sletech a Festivalu ČASPV v roce 2005. Jak naznačuje název, ze vzduchu a vody se dostáváme do vesmíru. Děti se s netradičním náčiním dostávají ze země přes měsíc až do nekonečného vesmíru.
Cvičební pomůckou je „kulón“ o průměru 140 cm ze žluté látky a drátěné kostry, vyvinutý přímo pro tuto skladbu. Z počátku připomíná půlměsíc, po částečném rozvinutí polokouly, ve které na chvíli i cvičenci zmizí a následně se plocha zaplní žlutými koulemi.
Děkujeme autorovi - Michal Novák, Odolená Voda

Sraz pro vedoucí jednotlivých celků v Hradci Králové 2011.
Chomutovská šestnácka a trénink sladby
XV. Sokolský slet, II. program
6. července 2012
Praha Eden
Cvičenci vystupovali v modrých úborech i s kapucí.
Závěr skladby Mezi hvězdami