Seminář cvičitelů - Kožlany

Náše tábořiště TJ ZŠ SPV Chomutov je jen malý kousek do města Kožlany, které leží cca 70 km od Chomutova. Vždy ve čtvrtek před zahájením letního stanového tábora vyráží parta silných mužů a žen na stavění tábora a jeho staveb.

Po postavení tábora zahajujeme program vztyčením vlajky a večerní hrou, která vrcholí u poradního ohně. Na druhý den hned po rozcvičce a povinné studené koupeli se věnujeme hrám s plněním zajímavých úkolů a také "kulturně poznávací činnosti" vrcholící v kulturním zařízení "Ve mlýně". Večer zase oheň, který pro některé končí až ranním nástupem. Dopoledne ještě trochu sportu a pak už jen balení a předávka tábořiště dětem.

Jako každý rok pořádá pro své cvičitele a další zájemce RC ASPV v Chomutově "Seminář cvičitelů ASPV" v Kožlanech. Těšte se! Opět je připravena řada "ptákovin".

Termín semináře: 19. 7. - 21. 7. 2019
zahájení: 19. 7. v 18:00 hod., ukončení: 21. 7. ve 13:00 hod.
Ubytování: ve stanech
Strava: 3x denně v táborové kuchyni
Doprava: společná doprava je zajištěna pouze zpět z Kožlan do Chomutova v neděli 21. 7. 2019
Cena za pobyt: pro členy ČASPV 450,- Kč, ostatní 550,- Kč
V případě placení až v Kožlanech je poplatek navýšen o 100,- Kč. Všichni účastníci platí celý poplatek - i při pozdějším příjezdu, nebo dřívějším odjezdu.
Odevzdání přihlášky: vyplněnou přihlášku mohou zájemci odevzdat do 31. 5. 2019
na adresu: Zdeněk Vaněčka, Sokolská 3183, Chomutov 430 03, na schůzích RC ASPV Chomutov, na e-mail: skopek.cv@seznam.cz
Datum úhrady: do 8. 6. 2019
Storno poplatky: 7 dní předem - vrací se 100%, 3 dny předem - vrací se 50%, 2 dny předem se nevrací nic
Upozornění! Minimální počet účastníků je 30. Pokud nebude do 8. 6. 2019 zaplaceno za 30 účastníků - seminář se ruší (poplatky budou vráceny).

Další potřebné informace obdržíte po odevzdání přihlášky. Přihláška ke stažení zde.

S naší kronikou můžete nahlédnout do historie seminářů, táborů nebo zavzpomínat.