Tábor Kožlany 2012 - HaBaKa

Letošní etapovka nás zavedla do Afriky na Saharu až do státu Niger. Hlavními hrdiny byli tři chlapci, kamarádi Hasan, Karembu a Babula, kteří na této pouti doprovázeli Abu Zachariáše, jež byl tehdy ve vysoké duchovní funkci na úrovni ústředního sultána. Putovalo se na velbloudech a všichni museli překo- návat nejen útrapy cesty, ale také soupeřit s domorodým kmenem Šaabů. Nakonec ovšem se dostalo i na poklad, který po velmi vyrovnaných a obtížných bojích, všichni získali.
Termín konání: 22.7 – 4. 8. 2012
Počet účastníků: 45 dětí, 10 vedoucích
Vedoucí a funkce: Pavel Slabyhoud, Zdeněk Vaněčka, Jaroslav Sauer st. a ml., Vítek Slabyhoud, Patrik Jäschke, Jiřina Slabyhoudová, Pavla Slabyhoudová, Lucka Slabyhoudová a Franta Zahálka.
Všichni účastníci Kožlan 2012
Družiny: DROMEDÁŘI Matěj Fridrich
BUBNULÍNI Daniel Jäschke
SAHARÁCI Vojta Forman
Etapovku vyhráli: BUBNULÍNI před Dromedárama a Saharákama
Družiny vyhráli: SAHARÁCI před Dromedárama a Bubnulínama
Jednotlivci: Štěpánka Dvořáčková a Honza Krajník (obhájili vítězství)
Sympaťáci: Anežka Křelinová a Daniel Jäschke
Končili: Barbora SLABYHOUDOVÁ, Štěpánka ŠESTÁKOVÁ, Matěj FRIDRICH a Vojta FORMAN.

1. etapa - Výkup otroků

Úkol: Celá družina kromě družináře byla přivázaná k lanu. Plněním jednotlivých úkolů, které měl každý zavěšený na kartičce na krku, si družinář postupně odvazoval členy družiny. Poslední odvázaný otrok z každé družiny běžel potokem pro zprávu, kterou se snažil co nejdříve sdělit své družině.

2. etapa - Vejce

Úkol: Od poradního ohně jsme se po družinách přesunuli na Pahorek, měli jsme za úkol každý vymotat petflašku z lanového labyrintu, který vedl mezi stromy. Ze získaných flašek jsme složili zprávu, podle které jsme dále běželi k Plotně po cestě vyznačené svítícími kameny. Tam lezl člen družiny po skále pro 2 vajíčka, důležitá pro další etapu.
Štěpka právě zjistila, že nepoleze zítra, ale dnes za tmy.
Domče při cestě dolů vypadlo vajíčko z kapsy, naštěstí spadlo do švíry plné jehličí a nic se mu nestalo.
Podpora od družiny
Saharáci
Maruška také vzládla vyšplhat na vršek plotny a slést dolů s nerozbitými vajíčky.

3. etapa -

Úkol: Úkolem této etapy bylo uvařit vejce. Aby to ale nebylo tak jednoduché, vodu na vaření jsme si museli nosit v kelímcích skrz překážkouvou dráhu. Vedoucí se pomocí válců a gymbalů snažili, abychom vodu cestou vylili.
Kožlanský wipeout
Každý zvolil jinou techniku
Dankovi se povedlo sundat Patrika ze štaflí.

4. etapa -

Úkol: Letošní celodenňák byl vlastně dvoudenní výlet. "Džemelem" jsem dojeli na hrad Nečtiny, kde proběhla 5. etapa. Následovala cesta do Radějova, v půlce cesty nás zastihla silná bouřka. Promáčení jsme dorazili k Formanům chatu, tam už byl Vojta s vedoucími, aby zatopili a uvařili čaj. Původní plán, spát pod širým nebem, nám počasí překazilo a tak jsme postavili přístřešky pouze pro 2 osoby a všichni jsme spali uvnitř v chatě. Cestu zpátky značili tři členové každé družiny, schovávali úkoly pro zbylou část družiny. Po obědě v Mladoticích nejmenší a ti s bolavými koleny jeli vlakem do Plasů, to kvůli časové tísni. Ostatní zpěchali na autobus do Kožlan pěkně po svých.

5. etapa - Lupiči

Úkol: Vypravili jsem se na hrad, tam vyslechli co si „lupiči“ vyprávějí, na základě jejich indicií jsme objevili nafukovací čluny, ty jsme snesli k rybníku, nafoukli a dva kluci s jedním veslem si dojeli pro poklad ukrytý uprostřed rybníka na ostrůvku.

6. etapa

Úkol: Etapa byla spojená se slavnostním táborákem. Hodnotili se strašáci a připravené pokrmy. Proběhl bojový tanec kluků, spojili se všechny družiny, a stálo to za to! Výsledkem byla výborná přehlídka „možných ženichů“. Ukázali svá těla, svůj taneční um, silné hlasivky a družináři rétorický a bubenický talent.
Pokrmy hodnotila i návštěva, ochutnali např. ovocné šejky, brambůrky s dipem a také Tarzanovu pomstu.

7. etapa

Úkol: Bojovka spočívala v přenesení válců co nejdále od startu. Přenášet se mohli pouze rozpojené, v tu chvíli byli obránci smrtelní. Pokud bránicí družina pomocí lan a karabin spojila válce, byla na určitou dobu nesmrtelná a mohla vybíjet druhé dvě družiny.

8. etapa

Úkol: Každá družina se rozdělila na dvě skupinky, které se mezi sebou musely dorozumívat pouze znakovou řečí, a pomocí lanovky posílat přes potok na Velkou louku všechny potřebné věci - suroviny, dřevo, nástroje. Na Malé louce se vařila polévka, na Velké pokrm z kuřete.

9. etapa - stezka odvahy

Úkol: Každý sám musel projít trasu postavenou na tábořišti skautů nedaleko Bubeníčků, vyzvednout si svítící kameny, složit zprávu a kolem duchů se vrátit zpátky do tábora.
Páťovi se podařilo vystrašit nejen Štěpku, ale díky přeházenému pořadí i nejmenší tábornici Týnku.

10. etapa - Malby

Úkol: V lomu na skále byla zašifrovaná zpráva. Naším úkolem bylo naplnit kotlík s vodou pomocí trubiček, aniž bychom se kotlíku dotkli. Poté se v důmyslném trubkovém zařízení díky váze vody v kotlíku, objevila další zpráva s úkolem. Museli jsme v táboře postavit 1 metr vysokou hranici a přístřešek pro nejmenšího člena naší družiny.

11. etapa

Úkol: Pronést co nejvíce tenisáků z vnějšího kruhu do vnitřního, aniž by nás obránci chytili. Ti byli vždy po dvou svázáni k sobě a tak to měli dosti náročné a komplikované.

12. etapa - Léčení

Úkol: V první části nás vedoucí seznámili na pěti místech s různými způsoby poskytnutí první pomoci. Následovala postupná společná návštěva všech pěti míst, kde jsme museli již na ostro předvést naučenou „první pomoc“ a tentokráte to bylo i s transportem zpět do tábora.

13. etapa - Vzácné dary

Úkol: Podle indicií, získaných za úkoly (každý plnil jeden), rozluštit heslo. Za správné heslo jsme obdrželi zprávu psanou v morzeovce. Pak jsme dostali mapu se zakreslenými místy, na která jsme museli doběhnout a vyzvednout si tam krabičku s mini pokladem, ale hlavně s novými informacemi a také další mapu, která nám následně pomohla spolu s Kožlanským zpěvníkem, nalézt konečně místo, kde byl uložen poklad. Dva nejsilnější borci museli udržet poklad spolu s přidanou zátěží vody a kamení celých 15 minut nad určenou výškou.

Do historie vstoupilo

 • Pan Laurenc opět posílá 4 kg včelího medu, při snídaních to bylo mlsání, tentokráte se ale porcuje bez přítomnosti včel.
 • Letošní tábor byl v „pracovní oblasti“ přímo skvělý, všichni si plnili své povinnosti a hlavně řada táborníků i „makala“ jaksi navíc. Zde vynikli gymnasti Honzové, Kuba a Radek.
 • Koupání letos bylo komplikovanější. Vožehák je vypuštěný a tak se chodíme koupat až do rybníka u Břežan, ale i zde proběhly „Vodní a podvodní hrátky“.
 • Na jednom z rozkazů musela Pavlínka upozornit osazenstvo a hlavně Manžáre, že voda u WC je pouze na mytí rukou a není pitná – je to potoční voda.
 • Honza Doubrava se dokázal „složit“ do kufru a kluci pak představovali „mluvící“ kufr
 • Dále určitě stojí za zmínku cvičení Zumby vedené Luckou, kterého se zúčastnili téměř všichni starší kluci – a bylo se na co dívat!!!

Pár momentek...

Zajímavosti

 • Každý z nás dostal Kožlanský zpěvník 2012, který se nakonec hodil nejen k ohni, ale i jako mapa vedoucí k pokladu.
 • José vymyslel „dvoudenní celodeňák“ s přespáním v Radějově u Formanů. Nakonec to bylo veliké štěstí, neboť cestou z Nečtin nás chytla tvrdá bouřka, totálně jsme promokli a pak se vše sušilo u Formanů na i v baráku, postaveného někdy v 17. století.
 • Druhý den se ovšem pokračovalo v putování a přes mírné bloudění a malé svezení malých dětí vlakem, jsme všichni byly včas v Plasech, odkud nás odvezl autobus zpět do Kožlan.
 • Opět se projevil problém protékajících stanů ve švech a tak je Pavel raději ještě dvakrát přetřel. No uvidíme, snad už problémy nebudou.
 • Po letech se lezlo na Mravenčích skalách, ale museli jsme si je hodně očistit a vytvořit k nim cestu.
 • Šárkové se povedlo upadnout ze špatně složené židličky do ohně.
 • Skvělý program u „Slavnostního táboráku“ předvedly nejen všechny družiny, ale i řada jednotlivců.

Zajímavosti - DOSPĚLÁCI

  Tradičně již ve čtvrtek před táborem vyrážíme s partou silných mužů a sličných žen na budování tábora a jeho staveb. Počasí nám při stavbě tábora tentokráte přeje a tak v pátek v poledne je již vše hotovo. Nájezd dalších dospěláků je v odpoledních hodinách a po některých pracovních úkonech je i připravena první večerní soutěž. Druhý den dopoledne probíhá mírně upravený „Ugandův memoriál“. Bohužel loňský vítěz putovního poháru Pepa Dvořák, zapomněl pohár přivézt !!!! I když vítězové obdrželi náhradní „relikviji“ ve formě skleněné kočičky, tak to bylo nepříjemnou skvrnou na celé akci. Odpolední akce byla poznamenaná deštěm, ale proběhla se super zábavou v našem Mlýně. A neděle byla tradičně plná sportu, hrál se softball, Kubb a Mölky a pak už se jenom čekalo na děti….